FIZJOLOGICZNY MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FIZJOLOGICZNY MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

stosunek pułapu maksymalnych potencjalnych możliwości funkcjonalnych i adaptacyjnych do tych, które organizm wykorzystuje w prawidłowych warunkach zdrowia np. M. jelita wynosi 2/3 tzn., że życie jest możliwe po usunięciu ponad połowy jego długości. Wysoki M. posiada wątroba, a jej komórki zachowują zdolność do podziału i regeneracji przez całe życie. Narządy parzyste mają M. co najmniej równy 2, ponieważ pozostawienie jednego z nich nie ogranicza w sposób zauważalny zdolności do przeżycia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.