FISTULOTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FISTULOTOMIA

zabieg operacyjny stosowany w leczeniu tzw. prostej przetoki odbytu. Po odnalezieniu obu jej ujść otwiera się przetokę prostym nacięciem. Jeżeli przetoka jest położona zbyt głęboko (poniżej zwieracza odbytu) powikłaniem F. może być nietrzymanie stolca. Gojenie polega na wyziarninowaniu otwartego kanału.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.