FIMBRIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FIMBRIE

drobne, włosowate struktury na powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do niektórych powierzchni, np. komórek, które zostaną zainfekowane. Są silnymi immunogenami, łączą się ze swoistymi przeciwciałami i bakteriofagami.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.