FILTRY ŻYLNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FILTRY ŻYLNE

różnego kształtu urządzenia przypominające sitko, które po wprowadzeniu do światła dużej żyły (najczęściej głównej dolnej) zatrzymują pochodzący z żył miednicy lub kończyn dolnych materiał zatorowy. Zazwyczaj wprowadza się je w formie złożonej (jak parasol) przez niewielki otwór w żyle szyjnej i przy użyciu specjalnego cewnika przemieszcza się w miejsce docelowe. U osób zagrożonych zmniejszają częstość i ciężkość zatorowości płucnej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.