FILTRY RADIOLOGICZNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FILTRY RADIOLOGICZNE

płytki metalowe (aluminium, ołów, cynk, miedź) pochłaniające promieniowanie rentgenowskie, stosowane w aparatach rentgenowskich na drodze promieni w celu wytworzenia bardziej jednolitej wiązki. Mają też za zadanie ukształtowanie wiązki odpowiedniej do potrzeb np. w radioterapii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.