FIKSACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FIKSACJA

jeden z psychologicznych mechanizmów obronnych; polega na kurczowym trzymaniu się wyuczonych myśli i zachowań, dzięki czemu nie dopuszcza się myśli, które mogłyby spowodować frustrację, mimo że nie prowadzą do celu. Fiksacja emocjonalna powstaje w wyniku trwałego, silnego nastawienia emocjonalnego wobec określonego obiektu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.