FIBRYNOLIZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FIBRYNOLIZA

rozpuszczanie skrzepu krwi polegające na przekształceniu fibryny w produkty rozpuszczalne. Proces ten spowodowany jest enzymatycznym działaniem plazminy. Podobne działanie wywołać mogą także inne substancje np. urokinaza wydzielana przez komórki wyściełające naturalne przewody ciała (np. kanaliki nerkowe, gruczoł piersiowy) i streptokinaza (enzym paciorkowców nie występujący naturalnie w organizmie). W warunkach prawidłowych proces F. aktywowany jest przez odkładający się włóknik. Równowaga procesów wytwarzania i rozpuszczania włóknika zapewnia szczelność i drożność naczynia krwionośnego w okresie koniecznym do wygojenia uszkodzenia. W osoczu zawarte są również czynniki hamujące (inhibitory) proces F.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.