FIBRYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FIBRYNA

włóknik; białko o charakterze włukienkowym, będące podstawowym składnikiem skrzepu. Powstaje w procesie krzepnięcia krwi, poprzez połączenie elementów fibi genu. Tworzy się osnowa skrzepu, której przechwytują krwinki i płytki krwi, co prowadzi do wzmocnienia skrzepu. W warunkach prawidłowych śródbłonek naczyń żylnych jest pokryty warstewką F. o stałej grubości dzięki aktywności fibrynolitycznej ściany naczynia i osocza. W warunkach rozciągnięcia naczynia (np. w nadciśnieniu żylnym) F. dyfunduje na zewnątrz naczynia i tam polimeryzuje tworząc mankiety i stymulując włóknienie tkanek około naczyniowych. Stosowana w medycynie jako składnik tzw. klejów tkankowych, pomocnych w operacjach łączenia tkanek, również do uszczelniania połączeń.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.