FIBROTHORAX

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FIBROTHORAX

zmiany włókniste na wierzchni płuca wywołane gojeniem zmian zapalnych w jamie opłucnowej. C mi dochodzi do powstania grubej otoczył powierzchni płuca i opłucnej ściennej ( od wewnątrz ścianę klatki piersiowej ograniczającej ruchy oddechowe, powodując uniesienie przepony, przesunięcie śródpiersia w stronę chorą oraz zapadnięcie zajętej ny klatki piersiowej. Może powodować ci niewydolność oddechową przez zanik ruchu oddechowych po stronie uszkodzenia, wczesnej fazie możliwość poprawy daje h nie operacyjne polegające na usunięciu nistej tkanki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.