FERRYTYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FERRYTYNA

glikoproteina wiążąca żelazo; znajduje się w tkankach (gł. w wątrobie, śledzionie, szpiku, enterocytach) i surowicy krwi. Jej stężenie w surowicy ściśle koreluje z ilością żelaza zmagazynowanego w organizmie. Jest też białkiem ostrej fazy w uszkodzeniu wątroby (zapalenie wątroby) i niektórych nowotworach (białaczki, przewód pokarmowy). W komórkach magazynuje około 20% całkowitej ilości żelaza. W procesie reutylizacji żelaza z rozpadających się, starych erytrocytów, F. wiąże żelazo, uwalniając je w razie potrzeby. Mechanizm ten zaspokaja ok. 95% dziennego zapotrzebowania na żelazo, reszta pochodzi z wchłaniania jelitowego i magazynów hemosyderyny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.