FEROMONY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FEROMONY

substancje chemiczne wytwarzane przez komórki gruczołów znajdujących się na skórze ssaków, odwłokach lub szczękach owadów, pod skrzydłami ptaków. Niektóre są lotne, ich cząsteczki przenosi wiatr, inne są stałe, działają dopiero przy bezpośrednim kontakcie osobników tego samego gatunku. Wpływają na zachowanie, decydując u zwierząt o wyborze partnerów seksualnych oraz o pozycji w społeczności. Możliwe również, że modyfikują pewne funkcje organizmu np. regulacja długości cyklu miesięcznego. Istnieją także inne typy F. np. alarmowe. Niektóre z nich (wyzwalające) powodują efekt natychmiastowy, inne natomiast (modyfikujące) wywołują stopniowe zmiany w organizmie. U ssaków receptory F. znajdują się w tzw. narządzie przylemieszowym będącym kanalikiem w przegrodzie nosowej. Oddziaływanie F. na mózg odbywa się podświadomie. U ludzi siła ich oddziaływania jest modyfikowana przez intelekt, ambicje i złożone motywacje.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.