FERMENTACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FERMENTACJA

beztlenowy szlak przemian metabolicznych prowadzący do powstania energii i związków organicznych. Wykorzystywana przez pewne bakterie i grzyby. Jej podstawowymi rodzajami jest F. alkoholowa (drożdże) i mleczanowa. F. alkoholowa jest podstawą produkcji piwa, wina i innych napojów alkoholowych. Mleczan jest wytwarzany w procesie kwaśnienia mleka lub kiszenia kapusty. Pojawia się także w komórkach mięśniowych podczas wytężonej aktywności w warunkach niedoboru tlenu. Podobne procesy zachodzą w warunkach patologicznego niedokrwienia tkanek (zawał serca, wstrząs itp.). F. jest energetycznie mało wydajna, ponieważ substrat jest utleniany tylko częściowo (komórki czerpiące energię z procesów beztlenowych potrzebują około 20 razy więcej substratu np. glukozy, niż komórki oddychające tlenowo, aby wykonać tę samą pracę). Innymi rodzajami fermentacji są: octowa, cytrynowa, glikolityczna, masłowa, metanowa, propionowa.
Zobacz również, zioła FERMENTACJA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.