FENYLOALANINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FENYLOALANINA

aminokwas egzogenny (nie produkowany w organizmie), zawarty w większości białek zwierzęcych i roślinnych. Jest prekursorem tyrozyny, uczestniczy w biosyntezie adrenaliny, noradrenaliny, melaniny, tyroksyny i trójjodotyroniny. Istnieją wrodzone zaburzenia metabolizmu F: fenyloketonuria, alkaptonuria, bielactwo.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.