FENOTYP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FENOTYP

FENOTYP-termin określający ujawniane przez osobnika w danym środowisku cechy uwarunkowane genetycznie. F. można oceniać na różnych poziomach organizacji organizmu. Może dotyczyć cech morfologicznych, takich jak barwa, kształt czy wielkość, ale może też dotyczyć organizacji na poziomie fizjologicznym czy biochemicznym np. obecności lub braku enzymu. Współzależność pomiędzy F. i genotypem (zakodowana genetycznie informacja) nie zawsze jest prosta, ekspresja genu w formie F. do pewnego stopnia podlega wpływom środowiska.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.