FENOLE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FENOLE

związki organiczne, pochodne benzenu o właściwościach żrących (pieczenie, zaczerwienienie skóry i błon śluzowych) oraz trujące po wchłonięciu (niewydolność wielonarządowa). W leczeniu najważniejsze jest usunięcie substancji drażniącej (mycie skóry, płukanie żołądka, węgiel aktywny) oraz leczenie wspomagające zagrażających życiu objawów niedomogi narządów wewnętrznych. Są ważnym surowcem w przemyśle chemicznym. Najprostszy z całej grupy fenoli jest fenol (C6H.OH), czyli hydroksybenzen (znany również jako: kwas karbolowy lub karbol) ze względu na swe właściwości odkażające zapoczątkował erę nowoczesnej chirurgii z odkażaniem pola operacyjnego i rąk chirurga. Wiązało się to niestety z podrażnieniami skóry i błon śluzowych ( antyseptyka).
Zobacz również, zioła FENOLE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.