FENOKOPIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FENOKOPIE

osobnicy wykazujący objawy chorobowe typowe dla chorób genetycznych,którzy nie przekazują tych cech potomstwu. Prawdopodobnie jest to wynikiem działania czynników niegenetycznych (np. zmiana fenotypu po działaniu na płód talidomidu - brak kończyn górnych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.