FENESTRACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FENESTRACJA

operacyjne wytworzenie okienka w jakiejkolwiek strukturze anatomicznej w celu uzyskania dostępu do struktur położonych głębiej lub obniżenia ciśnienia w jej wnętrzu. Przykładem jest otwarcie okienka w błędniku kostnym celem bezpośredniego skierowania fali akustycznej do błędnika w przypadku otosklerozy czy też wycięcie fragmentów łuków kręgów i sąsiadujących tkanek miękkich celem dojścia do kanału kręgowego i usunięcia fragmentów wy padniętego jądra miażdżystego krążka międzykręgowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.