FELDERA OPERACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FELDERA OPERACJA

zabieg mający na celu podwiązanie żył przeszywających podudzia w przypadku niewydolności żył głębokich kończyn dolnych. W założeniach podobna do operacji Lintona, lecz cięcie skórne położone na tylnej powierzchni podudzia unika skóry zmienionej chorobowo i umożliwia jednoczesną operację biegnącej tamtędy uszkodzonej żyły odstrzałkowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.