FASCIOTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FASCIOTOMIA

zabieg operacyjny polegający na przecięciu powięzi na kończynach, co uwalniając znajdujące się podpowięziowo mięśnie i struktury naczyniowe oraz nerwy ratuje je przed niedokrwieniem i martwicą. Słabo rozciągliwe powiezie przyczepiając się do kości, ograniczają przestrzenie zawierające poszczególne grupy mięśniowe, naczynia krwionośne i nerwy (przedziały powięziowe). Wzrost objętości (krwiak, złamanie, rewaskularyzacja po niedokrwieniu) powoduje dramatyczny wzrost ciśnienia w obrębie przedziału i powoduje zaciśnięcie naczyń z następczym niedokrwieniem. Pojawia się zespół ciasnoty przedziałów powięziowych z ogromnym bólem, zniesieniem funkcji mięśni, stopniowym zanikiem czucia i silnym napięciem błyszczącej skóry o deskowatej konsystencji. Tętno może być zachowane, gdyż zamknięciu ulegają drobne naczynia mięśniowe. Nie wykonanie F. w odpowiednim czasie prowadzi nieodwracalnie do martwicy kończyny i konieczności amputacji. Zaniechanie F. jest często przyczyną procesów o błędy lekarskie. Podobne działanie do powięzi może mieć zbyt ciasny opatrunek elastyczny lub gipsowy (gdy utrzymuje się silny ból w opatrunku gipsowym konieczne jest jego rozcięcie lub ewentualna wymiana).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.