FARMAKOPEA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FARMAKOPEA

lekospis, wykaz leków; urzędowy spis leków z podziałem na leki podstawowe (ratujące życie), pomocnicze (uzupełniające) oraz paraleki, z czym związana jest odpłatność dla pacjentów ubezpieczonych. Stosowany jest dodatkowo podział na leki bardzo silnie działające, silnie działające i odurzające. W lekospisie uwzględnia się również postacie zarejestrowane do użytku i sprzedaży, sposoby ich badania oraz dopuszczalne dawki maksymalne. Farmakopea jest zwykle uzupełniana, co sześć miesięcy o nowe pozycje.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.