FARMAKOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FARMAKOLOGIA

nauka o substancjach i czynnikach wpływających na czynności organizmu i mogących mieć zastosowanie jako leki. Bada przemiany chemiczne, jakim podlegają leki, mechanizmy ich działania, zależność pomiędzy budową chemiczną substancji, a skutkami ich działania, praktyczne wskazania dotyczące stosowania i dawkowania leków oraz ich skuteczność. Farmakologia doświadczalna
opiera się na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. Farmakologia kliniczna ocenia działanie leków na człowieka. Obie podspecjalności obwarowane są znaczną ilością zaleceń etycznych. Farmakologia wieku rozwojowego dotyczy działania leków na organizmy młode, rozwijające się.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.