FARMAKOGNOZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FARMAKOGNOZJA

dziedzina wiedzy przyrodniczej, wchodząca w zakres farmacji zajmująca się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające zastosowanie w lecznictwie. Farmakognozja zajmuje się badaniem tych surowców pod względem budowy anatomicznej, składu chemicznego, kierunków i mechanizmów działania
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.