FARMAKOGENETYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FARMAKOGENETYKA

badanie zróżnicowania odpowiedzi na lek spowodowane czynnikami dziedzicznymi. Przykładem wagi takich ocen jest sytuacja, gdy po jednoczesnym za-stosowaniu leku rozluźniającego mięśnie szkieletowe i wziewnego leku do znieczulenia ogólnego u niektórych pacjentów (1/20000) dochodzi do zagrażającego życiu wzrostu temperatury ciała (hipertermia złośliwa) oraz częstoskurczu, kwasicy i wstrząsu. Powodem jest dziedziczna nadwrażliwość tkanki mięśniowej na wapń (przyspieszenie reakcji chemicznych indukowanych wapniem).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.