FARMACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FARMACJA

dziedzina obejmująca wszystkie aspekty przygotowywania i rozprowadzania leków i środków medycznych. W jej skład wchodzą: nauka o zależnościach pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami substancji leczniczej i postaci leku a działaniem po przedostaniu się do organizmu, bromatologia (nauka o środkach spożywczych), chemia farmaceutyczna, technologia postaci leku (nauka o przygotowaniu i postaciach leku), farmakodynamika, farmakognozja (nauka o surowcach leczniczych pochodzenia mineralnego, roślinnego i zwierzęcego), technologia chemiczna środków leczniczych i toksykologia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.