FANATYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FANATYZM

nieprawidłowe (patologiczne) nasilenie idei nadwartościowych (przekonania, uważane za szczególnie ważne, słuszne i z którymi jest silnie związany emocjonalnie). Takie przytłaczające dominowanie jednego dążenia, zawęża krytycyzm i uniemożliwia harmonijne funkcjonowanie osobowości, prowadząc (fanatyków) ze ślepym uporem do krańcowo wyolbrzymionego celu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.