FALA TĘTNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FALA TĘTNA

przenoszenie się rytmicznych zmian ciśnienia krwi wzdłuż sprężystych ścian tętnic (przejściowe odkształcenie ściany) spowodowane czynnością serca. Prędkość jej rozchodzenia się zależna jest od sprężystości tętnic i wzrasta wraz z ich zesztywnieniem (np. w miażdżycy). Podobne zmiany w dużych naczyniach żylnych (fala tętna żylnego) zależne są od skurczu przedsionków serca i rytmu oddechowego. Wyczuwalne głównie na żyłach szyjnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.