FALA AKUSTYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FALA AKUSTYCZNA

drgania powietrza, rozchodzące się podłużnie; słyszalny dla człowieka jest dźwięk o częstotliwości 10--22000Hz. Dźwięk lub jego brak ma duże znaczenie dla zdrowia. W medycynie największe znaczenie ma fala ultradźwiękowa, do badań obrazowych różnych struktur anatomicznych, również w ruchu (badania dynamiczne). Od częstotliwości fali ultradźwiękowej zależy głębokość rozchodzenia się w ciele (niska częstotliwość umożliwia badanie struktur głębszych, wyższa powierzchownych). Ultradźwięki, będące falą mechaniczną, stosowane są w ortopedii, jako metoda leczenia fizykalnego w stanach zapalnych, zespołach bólowych i stawach rzekomych oraz w urologii do kruszenia kamieni w drogach moczowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.