EWARTA OBJAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EWARTA OBJAW

występuje w tamponadzie serca na tle procesu chorobowego obejmującego worek osierdziowy (ostre zapalenie osierdzia na tle zapalnym lub nowotworowym). U chorego stwierdza się stłumienie odgłosu opukowego między lewą łopatką a kręgosłupem, nad lewym górnym płatem płuca słyszalny jest szmer oskrzelowy
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.