EUTANAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EUTANAZJA

świadome przerwanie życia pacjenta, który się tego kategorycznie domaga, nie mogąc znieść obiektywnie dramatycznej sytuacji medycznej, w której się znalazł. Dotyczy ludzi cierpiących na krańcowe, niedające się w jakikolwiek sposób uśmierzyć dolegliwości bólowe lub inne często upokarzające dolegliwości. W większości krajów jest nielegalna, choć często akceptowana przez większość opinii publicznej. Dyskusja nasila się najczęściej podczas bardzo medialnych procesów sądowych, wytaczanych przez żądających pomocy w zakończeniu życia chorych instytucjom publicznym (najczęściej służbie zdrowia).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.