EUGENIKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EUGENIKA

nauka o ulepszaniu lub zapobieganiu niektórym właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle powiązana z genetyką. W przeszłości zastosowana w sposób niehumanitarny przez nazistów, co etycznie wykluczyło ją na wiele lat jako pełnoprawny kierunek naukowy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.