EUFORIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EUFORIA

błogostan; odmiana dobrego nastroju charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w zespołach psychoorganicznych i w manii. Może być objawem choroby kesonowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.