ETER ETYLOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ETER ETYLOWY

gaz wywierający silne działanie znieczulające ogólnie i porażające mięśnie poprzecznie prążkowane. Działa odwracalnie porażająco na korę mózgową i rdzeń kręgowy. Może hamować czynność mięśnia sercowego. Szybko wchłania się z płuc, lecz drażni ich błonę śluzową, co objawia się obfitym wydzielaniem śliny. Nieprzyjemny jest początkowy okres znieczulenia mogący objawiać się pod-nieceniem i wymiotami; przy przedawkowaniu doprowadza do porażenia oddychania i krążenia. Jako, że dobrze rozpuszcza się w lipidach, zarówno znieczulanie jak i budzenie trwa długo. Jest łatwy w stosowaniu i stosunkowo bezpieczny dla chorego; choć był pierwszym środkiem stosowanym do znieczulenia ogólnego to nadal jest stosowany w miejscach gdzie dostępne są tylko prymitywne środki techniczne. Niebezpieczeństwo związane jest z wybuchowym charakterem - np. nie wolno w jego środowisku stosować otwartego ognia lub tak podstawowych dla współczesnej chirurgii urządzeń do elektrokoagulacji.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.