ESCHAROTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ESCHAROTOMIA

nacięcie strupa (tkanek martwiczych). Wskazane jest w okrężnych oparzeniach III0 kończyn i klatki piersiowej. Zapobiega niedokrwieniu kończyn z powodu zaciśnięcia jej obwodu przez strup, a w przypadku klatki piersiowej umożliwia ruchy oddechowe. Jest zabiegiem doraźnym, docelowo w leczeniu oparzeń konieczne jest wycięcie tkanek martwiczych (nekrektomia).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.