ERYTROPOEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERYTROPOEZA

proces wytwarzania krwinek czerwonych w układzie krwiotwórczym. Powstają z komórek prekursorowych, które poprzez kilka stadiów pośrednich i po utracie jądra komórkowego tworzą dojrzałe erytrocyty. W miarę dojrzewania erytroblastów zmniejszają się ich rozmiary i zmienia kolor cytoplazmy (ma to odzwierciedlenie w nazewnictwie komórek kolejnych etapów). Erytrocyty i zawierające resztki materiału jądrowego retikulocyty przechodzą do krwioobiegu. Cykl prowadzący do powstania dojrzałej krwinki trwa około 12--15 dni (z jednego proerytroblasta powstaje 16--32 erytrocytów).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.