ERYTROPOETYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERYTROPOETYNA

ERYTROPOETYNA- hormon glikoproteinowy, będący czynnikiem pobudzającym erytropoezę w szpiku kostnym, jest wytwarzany w nerkach (90%) i wątrobie. Jej brak prowadzi do apoptozy komórek ukierunkowanych do erytropoezy. Głównym bodźcem pobudzającym jej wytwarzanie jest obniżenie poziomu tlenu w krwi tętniczej (po utracie krwi, przebywanie na dużych wysokościach, gdzie ciśnienie tlenu w powietrzu jest niższe). Pobudzające działanie wywierają również prostaglandyny, noradrenalina i adrenalina. Obecnie jest wytwarzana na skalę przemysłową drogą inżynierii genetycznej. Stosuje się ją u chorych z niedokrwistościami, jest też wykorzystywana jako środek dopingowy u sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe (wzrost liczby czerwonych ciałek krwi prowadzący do lepszego wychwytywania tlenu z powietrza).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.