ERYTROCYTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERYTROCYTOZA

nadmiar krwinek czerwonych, czerwienica. E. względna wynika z utraty osocza krwi i zagęszczenia pozostałych elementów morfotycznych, w tym erytrocytów (np. oparzenia, odwodnienie).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.