ERGORECEPTORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERGORECEPTORY

receptory metaboliczne; przykładem są ergoreceptory mięśni szkieletowych, będące zakończeniami nerwów czuciowych, które na drodze odruchowej pobudzają czynność oddechową płuc. Bodźcem dla nich są produkty metabolizmu gromadzące się w mięśniach w warunkach wysiłkowych (adenozyna, jony potasowe). Odgrywa to znaczącą rolę w dostosowaniu wentylacji płuc do wysiłku fizycznego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.