ERGONOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERGONOMIA

dziedzina wiedzy, mająca na celu gromadzenie i wykorzystanie informacji, w celu dostosowanie pracy, narzędzi, urządzeń technicznych i środowiska do właściwości psychofizycznych człowieka. Jej zadaniem jest stworzenie komfortu pracy i bezpiecznych warunków otoczenia w celu zwiększenia efektywności pracy i utrzymania zdrowia pracownika.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.