ERGOMETR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERGOMETR

aparat do pomiaru wielkości i natężenia pracy mięśniowej; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieją różnej odmiany E. np. cykloergomer jest odmianą roweru stacjonarnego, stosuje się: bieżnie, orbitreki (urządzenia, na którym ruch przypomina jazdę na nartach biegowych) czy wioślarstwo stacjonarne. Przy wykorzystaniu E. ocenia się także adaptację różnych narządów do wysiłku fizycznego np. próba wysiłkowa w diagnostyce niewydolności wieńcowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.