ERBA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ERBA ZESPÓŁ

postępujące, poprzeczne porażenie kiłowe; powoli postępujące porażenie kończyn dolnych z przykurczami, porażeniem pęcherza moczowego, objawem Argyll Robertsona i zaburzeniami czucia. Stanowi odmianę kiły układu nerwowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.