EPISTAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EPISTAZA

współdziałanie genów, charakteryzujące się tym, że od obecności określonej pary allele jednego genu zależy ekspresja innej pary allele. Kilka par a I lei i może oddziaływać na pojedynczą cechę lub też jedna para alleli może hamować lub zmieniać efekt innej pary (np. w przejawianie się barwy i kształtu oczu u muszki owocowej zaangażowane jest ponad 100 par alleli).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.