EPISIOTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EPISIOTOMIA

nacięcie krocza; zabieg chirurgiczny często wykonywany w położnictwie, gdy u rodzącej stwierdza się niepodatność (sztywność) tkanek krocza, co może przedłużać II okres porodu, a także doprowadzić do pęknięć i następowego bliznowacenia krocza. Nacięcie krocza zapobiega jego samoistne-mu pęknięciu (szczególnie u kobiet rodzących pierwszy raz), które powoduje ryzyko uszkodzenia mięśni krocza, a przede wszystkim zwieracza odbytu. Skutkiem tego może być nietrzymanie stolca, wypadanie pochwy i odbytnicy. Po nacięciu krocze musi być zawsze prawidłowo zeszyte.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.