EPIFIZJODEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EPIFIZJODEZA

leczenie chirurgiczne mające na celu spowolnienie lub zahamowanie wzrostu kości kończyny przez zablokowanie chrząstek nasadowych (miejsca wzrostu kości na długość). W takiej sytuacji kończyna krótsza może dogonić dłuższą. Nasilenie E. reguluje się poprzez przeprowadzenie zabiegu w odpowiednim wieku (im wcześniej tym większe zahamowanie wzrostu kończyny). Wykonuje się ją przez połączenie odcinków kości po obu stronach chrząstki wzrostowej śrubami. Można je utrzymać aż od zakończenia okresu wzrostu kości (E. ostateczna) lub usunąć w odpowiednim momencie (E. odwracalna). Metoda ta umożliwiając osiągnięcie zbliżonej długości kończyn ma jednak wiele wad. Najważniejszą jest zmniejszenie wzrostu chorego ze skróceniem długości kończyn, co jest często poważnym uszczerbkiem dla ogólnego wyglądu. Lepsza z tych względów jest metoda wydłużania krótszej kończyny, nie może być ona zastosowana u dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym, spastycznością, niedowładem kończyn. Najczęstszą przyczyną skrócenia kończyn są wady wrodzone, w dalszej kolejności wady rozwojowe, uszkodzenia chrząstek nasadowych po urazach, zapaleniach i naświetlaniu promieniowaniem jonizującym. Wydłużenie kończyny może być związane z anomaliami wrodzonymi, najczęściej układu naczyniowego (zespół KlippelTrenaunay, naczyniak), czasem z urazem lub procesem zapalnym. Skrócenie kończyny dolnej mniejsze niż 2-3 cm nie wymaga korekcji.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.