EPIDEMIOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EPIDEMIOLOGIA

dział medycyny zajmujący się badaniem czynników i warunków związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób oraz stanów patologicznych o różnej etiologii, a także występowaniem różnych stanów i cech fizjologicznych w zbiorowiskach ludzkich. Zajmuje się sposobami zapobiegania i zwalczania tych chorób. Obecnie wykorzystuje wiele osiągnięć genetyki, badając wpływ genów na wrażliwość osobniczą i genetyczne metody przygotowania szczepień.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.