EOZYNOPENIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EOZYNOPENIA

zmniejszenie liczby granulocytów kwasochłonnych w krwi. Pojawia się przy pobudzeniu kory nadnerczy czynnikami nerwowymi, po wysiłkach fizycznych, po urazach i operacjach, chorobach zakaźnych (głównie dur brzuszny i czerwonka bakteryjna).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.