ENTEZOPATIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENTEZOPATIE

choroby przyczepów mięśniowych do kości; przyczyną jest przeciążenie lub uraz. Objawiają się silną miejscową bolesnością z odczynem zapalnym i ograniczeniem funkcji uszkodzonego mięśnia. Typowymi przykładami są tzw. łokieć tenisisty i łokieć golfisty. Leczenie polega na ograniczeniu aktywności danej grupy mięśniowej, fizykoterapii i stosowaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.