ENTEROKINAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENTEROKINAZA

enteropeptydaza; enzym występujący w dwunastnicy, powodujący przemianę trypsynogenu (prekursor trypsyny) wydzielanego przez trzustkę w formę aktywną enzymu - trypsynę.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.