ENKEFALINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENKEFALINY

peptydy wydzielane w mózgu i przewodzie pokarmowym. Łagodzą ból poprzez hamowanie substancji R Pełnią regulacyjną w układzie krążenia i hormonalnym. Wiążą się w mózgu z tymi samymi receptorami, co morfina.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.