ENGRAM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENGRAM

ślad pamięciowy; proces zachodzący w niektórych procesach uczenia się, dotyczący neuronów presynaptycznych i post-synaptycznych. W pewnych okolicznościach wzrasta pobudliwość niektórych neuronów, a więc ich wrażliwość na neurotransmitery, bo-wiem gromadzenie informacji polega na torowaniu lub hamowaniu nowo powstających obwodów nerwowych. Określany również jako trwały ślad przeżyć psychicznych, stanowiąc ukryty obraz wspomnień.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.