ENDORFINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENDORFINY

peprydy uwalniane przez mózg i przysadkę mózgową mające silne działanie przeciwbólowe (silniejsze od narkotycznych środków przeciwbólowych). Peptydy te znoszą uwalnianie substancji peptydowych w komórkach nerwowych przewodzących impulsy bólowe (podobnie jak niektóre składniki opium). Niektórzy neurobiolodzy uważają, że mechanizm leczniczego działania akupunktury polega na wyzwalaniu aktywności E. Uważa się, że E. mogą brać udział w regulacji wzrostu komórek i są związane z procesami uczenia się i zapamiętywania.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.